קצרצרים

הגודל לא קובע.
סרט קצרצר מעביר את המסר לעתים בצורה מהירה ופשוטה, משאיר את הצופה עם חומר למחשבה
או עם רצון להמשיך ולחקור.
קצרצר יעיל ביותר להצגת נושא בתמציתיות באתר אינטרנט, להעביר בצורה ויזואלית את העיקר מתוך סרט התדמית, או פשוט לאייר רעיון, מוחשי או מופשט.

מאה מינים

איזון עדין

ענף המטעים מושב קשת

טעימון – נערך ע״י ואלרי סרדון

ענף הבקר מושב קשת

קצרצר על אהבה – מהות החיים